Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

gevaarlijke stoffen pictogrammen

Waarvoor moet een bedrijf een verdiepende RI&E uitvoeren?

Heeft u alle risico’s binnen uw bedrijf voldoende geïnventariseerd en geëvalueerd? De Arbowet is niet heel specifiek, maar omschrijft wel welke RI&E’s gedetailleerd moeten worden uitgevoerd indien ze van toepassing zijn. In het Arbobesluit is dit omschreven onder ‘nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie’. Het aanvullende gedeelte kan meestal niet uitgevoerd worden tijdens de algemene RI&E, maar wordt opgepakt in een aparte verdiepende RI&E voor een deelgebied. Let wel, uw RI&E is dus niet compleet totdat deze aanvullende zaken ook zijn geïnventariseerd en geëvalueerd.

 verdiepende RI&EWanneer moet u zo’n verdiepende R&E uitvoeren? Formeel is een RI&E dus pas volledig als alle nadere RI&E verplichtingen zijn uitgevoerd, maar als u start met een RI&E is meestal niet bekend welke risico’s er binnen het bedrijf zijn. Vaak komt u er tijdens de globale RI&E pas achter dat u bijvoorbeeld met kankerverwekkende stoffen of met lasers werkt. Daarom wordt in de globale VGW-brede RI&E de noodzakelijke verdiepende RI&E’s in het plan van aanpak opgenomen. U bent er als werkgever dan zelf verantwoordelijk voor dat deze RI&E’s ook daadwerkelijk worden uitgevoerd – binnen redelijke termijn.

Voor welke onderwerpen is een aanvullende RI&E verplicht?

De ‘nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie’ hebben betrekking op onder andere de volgende onderwerpen:

 • Geluid
 • Gevaarlijke stoffen
  • Kankerverwekkende stoffen en processen (CMR-stoffen)
  • Teratogene stoffen
  • Lood
  • Asbest
  • Vinylchloride
  • Thuiswerk met gevaarlijke stoffen
  • Zware ongevallen met gevaarlijke stoffen (ARIE)
 • Biologische agentia
 • Explosieve atmosferen (ATEX)
 • Mechanische trillingen
 • Straling
  • Ioniserende straling
  • Niet ioniserende straling
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Zwangere werkneemsters
 • Jeugdigen

Als tijdens de globale RI&E gevaren ten aanzien van deze onderwerpen risico’s worden geconstateerd die niet beheerst zijn, moet u als werkgever hiervoor een verdiepende RI&E uitvoeren. Benieuwd welke aanvullende RI&E wij kunnen uitvoeren? Vraag dan hier een offerte aan.

Wat kost een RI&E? maak hier een kosteloze berekening.