Whatsapp: 0651133287 | Kantoor: 0485-540284 | E-mail: info@aajadvies.nl
Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

Gevaarlijke stoffen, wat moet ik er mee?

gevaarlijke stoffen pictogrammenStel, u gebruikt in uw bedrijf een aantal gevaarlijke stoffen. Niet al te veel hoor; wat schoonmaakmiddelen hier, wat spuitbusjes bijtende stof daar, een kleine hoeveelheid oplosmiddelen zoals Thinner en Ethanol, en een beetje beits en verf. Echt niet veel dus. En uw werknemers gebruiken het eigenlijk maar een paar keer per week. Wat zijn dan eigenlijk uw wettelijke verplichtingen? En zijn die stoffen nou wel zo gevaarlijk?De wetgever is er vrij duidelijk in. We hebben het over gevaarlijke stoffen als stoffen mogelijk een gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Deze stoffen zitten niet alleen in de potten en spuitbussen die u her en der in de kast heeft staan, maar kunnen ook tijdens het werk ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn lasrook, hout- en kwartsstof en dieselmotoremissie.

Je rol als werkgever

Als werkgever moet u gewoonweg weten waar mee gewerkt wordt. Dat moet u niet alleen weten, dat moet u ook willen weten. U moet ten eerste weten waar mee gewerkt wordt. U moet de stoffen in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Daarnaast moet u ook weten hoe schadelijk deze stoffen kunnen zijn in het werkproces en voor de werknemers. U moet dus ook de blootstelling aan deze gevaarlijke stoffen beoordelen. Ofwel, wat is nou precies die Thinner, hoe schadelijk is het en hoeveel werken de werknemers er eigenlijk mee. Dit doe je door te bepalen wat de gevaarseigenschappen van de stof zijn en of de blootstelling onder de grenswaarden blijft. En waar de blootstelling volgens de normering te hoog is, moeten maatregelen worden getroffen. Ik hoor u al denken: “moet ik dan alle stoffen gaan meten?”. Nee, dat hoeft niet. U mag de blootstelling ook beoordelen, bijvoorbeeld met Stoffenmanager.

Inventarisatie gevaarlijke stoffen

Moet dit dan ook voor die kleine hoeveelheden die u in de kast heeft staan? Ja. De wetgever stelt dat u zelf ervoor heeft gekozen om te werken met deze stoffen, dus u moet uw zorgplicht nakomen en uw werknemers adequaat beschermen. En er moet zelfs nog wel meer. U moet namelijk ook een registratie bijhouden van alle stoffen die u gebruikt. Daarnaast bent u verplicht de werknemers die met de gevaarlijke stoffen werken aantoonbaar voorlichting en instructie te geven over de risico’s van deze stoffen en hoe ze er veilig mee kunnen werken. En moet u ervoor zorgen dat de gevaarlijke stoffen duidelijk herkenbaar zijn, in goed gemarkeerde potjes. Dus geen ondefinieerbare vloeistoffen in ongemarkeerde koffiekannen of spuitflessen laten rondslingeren op de werkvloer. En u moet zo weinig mogelijk kankerverwekkende of reproductietoxische stoffen (CMR-stoffen) gebruiken. Want ja, Thinner en Ethanol lijken zo onschadelijk, maar ze staan wel op de SZW-lijst van CMR-stoffen.

Onvoldoende eigen kennis?

H-zinnen, P-zinnen, R-zinnen, S-zinnen, VIB, MSDS, CMR-stoffen, arbeidshygiënische strategie…. Duizelt het u al? Geen nood, wij kunnen u helpen. Wij kunnen op eenvoudige wijze een nulmeting doen op het gebied van gevaarlijke stoffen. Op een snelle wijze bekijken we waar u staat en welke stappen u nog moet nemen om te kunnen voldoen aan de wetgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen. U krijgt van ons een ‘Plan van aanpak gevaarlijke stoffen’. Dan heeft u grip op de zaak en weet u wat u moet doen. Meer weten? Neem contact met ons op:  0485-540284|info@aaj.nl
Sluit Menu