Whatsapp: 0651133287 | Kantoor: 0485-540284 | E-mail: info@aajadvies.nl

De RI&E van de brandweer

Hay Janssen
Hay Janssen

Onze doorgewinterde veiligheidskundige met jarenlange ervaring op het gebied van RI&E's, machineveiligheid en veiligheidsbeleid. Zijn sterke punten zijn het verbeteren van veiligheidsgedrag bij organisaties en het vaststellen van structuren, procedures en werkvoorschriften. Daarnaast weet hij als auditor alles van managementsystemen. Hay is gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige (HVK met registernumer 36554)

RI&E brandweer

De RI&E van de brandweer

De inspectie SZW rapporteerde in juni 2015  dat bij de veiligheidsregio’s, bij de brandweer in het bijzonder, veel overtredingen werden aangetroffen. In bijna alle 25 veiligheidsregio’s zijn de arborisico’s volgens de inspectie SZW onvoldoende in kaart gebracht. Een opmerkelijk onderzoeksresultaat was dat in 19 van de 25 veiligheidsregio’s de risico-inventarisatie’s en evaluatie’s (RI&E’s) niet in orde waren. Daarnaast waren er aandachtspunten op de volgende gebieden:

 1. Voorlichting en onderricht
 2. Vervuilde brandweerkleding
 3. Hittestuwing
 4. Onvoldoende samenwerking in de aanpak van arborisico’s tussen de regio’s.

Wat betekent dit nou voor de brandweer? In een aantal blogs ga ik uitleggen op welke wijze de RI&E voor de brandweer kan worden uitgevoerd. Ik trap af met een algemene beschouwing over de RI&E van een brandweerorganisatie. Een dusdanige RI&E is echter niet alleen toepasbaar voor de brandweer, maar kan ook uitgevoerd worden voor ambulancediensten. Deze maken tenslotte vaak ook deel uit van een veiligheidsregio.

Hoe ziet een RI&E voor de brandweer er eigenlijk uit?

De RI&E van de brandweer kan onderverdeeld worden zoals weergegeven in onderstaand schema:

RI&E brandweer schema

 • De basis is de VGW brede RI&E die overkoepelend aandacht besteed aan beleid en organisatie van de brandweer in de veiligheidsregio. VGW staat hierbij voor veiligheid, gezondheid en welzijn.
 • In de warme RI&E wordt aandacht besteed aan de gevaren en risico’s en de te nemen maatregelen bij een uitruk van de brandweer. De warme RI&E dient met te verdiepen naar de diverse risicovolle taken met behulp van een Taak Risico Analyse (TRA). Onderdeel van de warme RI&E is een belevingsonderzoek volgens het branche-instrument van de brandweer.
 • De koude RI&E omvat met name alles wat gebeurt in en rond de kazerne: gebouwbeheer, werkplekinrichting omgang met risico’s in de kazerne – zoals gevaarlijke stoffen en risicovolle gereedschappen.
 • De machine RI&E besteedt aandacht aan alle risicovolle arbeidsmiddelen/machines die de brandweer heeft – van blusboot tot pneumatisch knipschaar.
 • De aanvullende RI&E’s zijn specifiek bedoeld voor bij de wet voorgeschreven onderwerpen, deze worden alleen uitgevoerd als ze van toepassing zijn. Denk hierbij aan kankerverwekkende stoffen, fysieke belasting, biologische agentia etc.

Continue update RI&E van de brandweer

 • Werkplekinspecties en observaties (ook tijdens een uitruk) maken ook onderdeel uit van een RI&E-systeem. Deze zijn met name van belang bij het actueel houden van de RI&E’s. Ze fungeren als een continue aanvulling op de verschillende RI&E’s en de bijbehorende plannen van aanpak.
 • Last but not least – de LMRA. Deze Laatste Minuut Risico Analyse is de check die de brandweerman zelf doet als hij bij een calamiteit gaat optreden, maar ook als hij klaar is en gaat inrukken.

Wilt u een offerte aanvragen voor een RI&E – warm, koud of beide – van de brandweer?  Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. In een volgend blog ga ik in op de uitvoering van de warme RI&E van de brandweer.

Sluit Menu