Maatwerkregeling kerndeskundigen

Maatwerkregeling kerndeskundigen

Als u als bedrijf een maatwerkregeling hebt afgesloten met een gecertificeerde bedrijfsarts of arbodienst, moet u waarschijnlijk een maatwerkregeling afsluiten met andere gecertificeerde kerndeskundigen. Deze maatwerkregeling leveren wij in de vorm van een ondersteuningscontract met uw bedrijf.

AAJ advies biedt u op een eenvoudige wijze een ondersteuningscontract aan. Klik hiervoor op onderstaande button. Na ontvangst van de order ontvangt u een kopie van het certificaat van de veiligheidskundige en/of andere kerndeskundige en jaarlijks is er minimaal overleg door één van de kerndeskundigen met de preventiemedewerker over de stand van zaken van de RI&E en plan van aanpak.

Het ondersteuningscontract

AAJ advies levert u jaarlijks:
1. Certificaat van de gecertificeerde kerndeskundigen
2. Jaarlijks overleg met de preventiemedewerker.
3. Ondersteuning conform basiscontract arbodienstverlening voor de gecertificeerde hoger veiligheidskundige, A&O adviseur of Arbeidshygiënist.
4. U ontvangt onze nieuwsbrief.
5. U ontvangt een mailadres waar medewerkers vertrouwelijk contact met ons kunnen opnemen over arbeidsgerelateerde vragen.

Jaarlijks informeert u AAJ advies over:
1. Meldingsplichtige ongevallen
2. Het verslag van de directiebeoordeling en interne audit van uw arbomanagementsysteem.

 
Het contract wordt afgesloten voor een periode van drie jaar, maar kan jaarlijks schriftelijk uiterlijk tot één maand voor de verlenging worden beëindigd. Bovendien ontvangt u 10 euro korting op de standaardtarieven van AAJ advies. Tevens ontvangt u 5% korting op ons eigen lesmateriaal voor VCA of andere veiligheidsopleidingen onder beheer van AAJ advies.
De kosten van het contract zijn 125 euro per jaar, exclusief BTW.
 
Alle overige ondersteuning is op afroepbasis.